Help een dier in nood!

Stichting Dierenambulance de Wijs verkrijgt haar inkomsten hoofdzakelijk van donateurs, legaten, testamenten en giften van particulieren, dit stelt ons in staat om dieren die gewond en/of verzwakt zijn de eerste hulp te bieden die zij zo dringend nodig hebben. De dierenambulance ontvangt geen subsidies en geen overheidsgeld maar is afhankelijk van uw bijdrage om dier in nood te kunnen blijven helpen.

Op donaties en giften is geen retourrecht mogelijk

Hoe beveiligt Stichting Dierenambulance de Wijs mijn gegevens?
Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft Stichting Dierenambulance de Wijs fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen.  Wij maken gebruik van een beveiligde server. (zie het hangslotje in uw brower) Lees hier meer over in onze Privacy Statement.

 

 

 

 

 

                                    

Gegevens worden geladen